Andrzej Przybielski [1944 - 2011] - trumpet, fluegehorn, pocket trumpet, cornet


He was a musician of great sensitivity, he had at his disposal one of the most beautiful sounds of a trumpet in the world thanks to which he was recognizable after one sound, which is a domain only of the greatest artists. Unfortunately, however he did not manage to fully express his talent. He considered music as the art of freedom and he did not approve of practice sessions. Jazz was for him a creative art.


  1. Był muzykiem wielkiej wrażliwości, dysponował jednym z najpiękniejszych brzmień trąbki na świecie, dzięki czemu był rozpoznawalny po jednym dźwięku, co jest domeną jedynie największych artystów. Niestety jednak nie udało mu się w pełni wyrazić swojego talentu. Uważał muzykę za sztukę wolności, nie uznawał prób.  Jazz był dla niego sztuką kreatywności.fot. Blanka Tomaszewska